Bài Nhu khí công quyền 1 gồm 10 thức 72 động tác , chia làm 6 phân đoạn . Đây là bài tập động công hít thở 2 thì : gồm động tác 1-2 hít chậm vào đưa khí xuống bụng sẽ phình ra ,động tác 3-4 thở chậm ra bụng sẽ xẹp xuống

            Tư thế chuẩn bị chung : tập trung tinh thần , đứng nghiêm ( H.1 )
I-Phân đoạn 1 : 2 thức 8 động tác
Nguyên thần vận quyền khai :
1. Hai tay từ từ đưa lên ngang vai ( tay buông lỏng như có một cọng dây đang kéo 2 tay lên ) , hít từ từ hơi vào đưa xuống đan điền ( H.2-3)

2. Vòng 2 tay nhẹ nhàng ra ngoài ( như gạt lối 1 ) từ trên vòng xuống dưới ( lòng bàn tay hướng ra ngoài ) , rồi từ từ nâng lên đến ngang vai ( như đỡ một vật nặng ) cùng lúc nhón 2 gót chân lên ) , bụng đầy khí ( H.4-5 )

3.Hạ tay xuống từ từ , gót chân hạ chạm đất rồi vòng 2 tay lên ngang tầm vai đồng thời từ từ thở ra ( H.6-7 )

4. Từ từ hạ 2 tay xuống trở về tư thế chuẩn bị , hơi đã thở ra hết ( H.8 )

Thủ túc hiệp thiên đài :

1. Hai tay từ từ đưa lên ngang vai

Ngửa 2 lòng bàn tay và từ từ hạ xuống như tư thế ban đầu nhưng lòng bàn tay ngửa hướng ra trước ( H.8-9-10 )

2. Vòng 2 tay lên cao , 2 hộ khẩu tay chạm nhau các ngón tay hướng về trước đồng thời nhón 2 gót chân lên ( H.11 )

3. Vòng 2 tay ra ngoài rồi vòng vào trong , tay trái dưới giống như nâng bàn tay phải lên tới ngang vai đồng thời 2 gót chân hạ xuống ( H.12 )

4. Đảo 2 tay vào trong rồi từ từ hạ tay xuống tư thế ban đầu ( H.8 )

II-Phân đoạn 2 : 2 thức , 16 động tác

Trọng tâm trung quán định :

( Lưu ý : Thức thứ 3 thực hiện bên trái trước , phải sau )

1. Trọng tâm dồn vào chân phải chùng , chấn trái co lên , 2 tay vòng lên khỏi đầu gạt ra ( lòng bàn tay hướng ra ngoài ) ( H.13-14 )

2. Hạ chân trái Trung bình tấn , đồng thời 2 tay từ từ hạ xuống đặt 2 bàn tay ngửa lên 2 đùi ( H.15-16 )

3. Từ từ đứng lên đồng thời 2 tay vòng lên như ôm quả cầu lớn qua khỏi đầu , bàn tay trái nằm lên bàn tay phải ( H.17 )

4. Chuyển trọng tâm sang chân phải , từ từ co chân trái rút về đồng thời 2 tay thả chìm từ từ xuống về tư thế chuẩn bị ban đầu ( H.18-19 )

5. Các động tác 5-6-7-8 như hình 1-2-3-4 nhưng đổi bên ( H.20 đến H.25 )

Đinh phối hồi mã lai :

1. Trọng tâm dồn vào chân phải , xoay eo và thân trên sang bên trái , 2 bàn tay xòe vòng gạt từ trong ra ngoài ( như lối 1 ) , đồng thời chân trái co lên ( H.26 )

2.Từ từ hạ gót chân trái xuống , đồng thời 2 tay vòng chém vào như chém vào hông đối phương , chuyển trọng tâm về chân trái chùng , chân phải thẳng ( H.27-28 )

3. Hai tay từ từ di chuyển tiếp vào trong , tay phải trên tay trái dưới chéo tay như dấu nhân ) đồng thời chuyển trọng tấn  về chân phải ( H.29 )

4. Kéo chân trái về co lên hạ xuống chân trái thẳng , các ngón chân hướng lên trên , chân phải chùng đồng thời 2 tay rút về lườn vòng lên khỏi đầu từ từ hạ xuống , 2 lòng bàn tay ngang đầu gối chân trái ( H.30 )

5. Từ từ xoay mũi bàn chân trái theo chiều kim đồng hồ ra sau đồng thời chuyển trọng tâm về chân trái ( tư thế chảo mã ) , lặp lại bên phải như trên ( chỉ đổi bên , đồi hướng từ trái sang phải ) ( H.31-36 )

III- Phân đoạn 3 : 2 thức 16 động tác

Nghênh phong hoàng hạc triển :

1. Từ tư thế cuối bên phải của thức ” Đinh phối hồi mã lai ” rút chân phải về chụm vào chân trái đứng thẳng lên đồng thời vòng 2 tay ra ngoài ( như gạt lối 1 ) rồi đảo vào trong ngang mặt , 2 lưng bàn tay chạm nhau lòng bàn tay hướng sang 2 bên đồng thời 2 chân chùng đều từ từ đẩy 2 lòng bàn tay sang hai bên ( như hạc đang cánh ) ( H.37-38-39 )

2. Hai tâm dồn chân phải , co chân trái lên ( như hạc tấn ) đồng thời 2 tay hạ xuống vòng lên sao cho 2 lưng bàn tay lên gần sát 2 má rồi đưa ra sau qua khỏi đầu tạo thành dấu nhân rồi cuộn tròn rút về lườn ( H.40-41 )

3. Hạ gót chân trái đồng thời từ từ đánh song chưởng ra trọng tâm dồn chân trái chùng , chân phải thẳng ( Đinh tấn trái ) ( H.42-43 )
4. Chuyển trọng tâm về chân phải 2 tay vòng cuộn lại vào trong vòng lên từ từ hạ xuống tư thế ban đầu đồng thời rút chân trái về tư thế chuẩn bị ( H.44-47 )

5. Chuyển trọng tâm sang chân trái và lặp lại ( H.48-60 )

發佈留言